ZOSP

X-BIKE Dzięgielów

2019-04-01 18:02:54

Towarzystwo Miłośników Dzięgielowa oraz Komisja ds. Młodzieży działająca przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym po terenach górzystych. W tym roku utworzona zostanie specjalna kategoria dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Informację o zainteresowaniu udziałem w wydarzeniu przez członków MDP w danej jednostce OSP prosimy zgłaszać do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie w terminie do 5.04. 2019r. Jeżeli znajdą się osoby zainteresowane to kategoria MDP zostanie utworzona. Informacje rozpoczęciu oficjalnych zapisach w kategorii MDP udostępnione zostaną na stronie internetowej www.zosp-powiat.cieszyn.pl ZE WZGLĘDU NA BRAK CHĘTNYCH KATEGORIA „MDP” NIE ZOSTANIE UTWORZONA.  Start indywidualnie wg Regulaminu organizatora

KONTAKT

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie
43-400 Cieszyn,  ul. Wojska Polskiego 5

Konto bankowe:
BS Cieszyn nr: 25 8113 0007 2001 0023 7246 0001

Regon:   007024050-01182