ZOSP

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

2019-02-23 13:09:34

Informuję, że powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP grup „A” i „C” przeprowadzone zostaną w dniu 29 czerwca br o godz. 9oo na boisku sportowym „Beskid” w Skoczowie.

KONTAKT

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie
43-400 Cieszyn,  ul. Wojska Polskiego 5

Konto bankowe:
BS Cieszyn nr: 25 8113 0007 2001 0023 7246 0001

Regon:   007024050-01182