ZOSP

Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy MDP

2019-02-12 11:18:52

                 Informujemy, że w dniach 24.06 – 08.07.2019r. w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „SKOWRONKI” w miejscowości nadmorskiej  Kąty Wrocławskie zorganizowany zostanie przez Zarząd Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego,  Obóz Szkoleniowo – Wypoczynkowy dla członków MDP. Planowane są kursy dla instruktorów i dowódców MDP. Bliższych informacji w tej sprawie udzielają Prezesi Zarządów Oddziałów Miejskich/Gminnych ZOSP RP oraz Komendanci Gminni/Miejscy w swoich gminach.

KONTAKT

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie
43-400 Cieszyn,  ul. Wojska Polskiego 5

Konto bankowe:
BS Cieszyn nr: 25 8113 0007 2001 0023 7246 0001

Regon:   007024050-01182