ZOSP

Powiatowy Konkurs Kronik OSP

2019-01-09 11:19:21

Zarząd Oddziału powiatowego ZOSP RP w Cieszynie informuje o ogłoszeniu pierwszego Powiatowego  Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu cieszyńskiego. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy zgłaszać pocztą elektroniczną na przygotowanych drukach zgłoszeniowych , które można pobrać na stronie internetowej Oddziału w zakładce „Do pobrania” – Formularze ,do dnia 31 stycznia br. Więcej informacji można uzyskać u Prezesów i Komendantów Gminnych/Miejskich poszczególnych Oddziałów oraz od członków Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie. Regulamin konkursu do pobrania w zakładce „Do pobrania” – Regulaminy

KONTAKT

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie
43-400 Cieszyn,  ul. Wojska Polskiego 5

Konto bankowe:
BS Cieszyn nr: 25 8113 0007 2001 0023 7246 0001

Regon:   007024050-01182