ZOSP

Aktualnosci

2018-04-06 10:24:06

  • V-Zjazd OP ZOSP RP

    W dniu 8 stycznia 2022 r o godz.10oo w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum rozpocznie obrady V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie, w czasie którego wybrane zostaną nowe władze oraz przyjęty zostanie program działania na następną 5-cio letnią kadencję .

KONTAKT

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie
43-400 Cieszyn,  ul. Wojska Polskiego 5

Konto bankowe:
BS Cieszyn nr: 25 8113 0007 2001 0023 7246 0001

Regon:   007024050-01182